Кариерно ориентиране

Тестове за образователно и кариерно ориентиране

В помощ на бъдещите кандидат-студенти и техните семейства, агенция Скай Лайнс предлага възможност за полагане на тест за образователно и кариерно ориентиране.

Prospera е цялостна система за образоватeлно консултиране. Тя е предназначена за ученици в IX, X, XI и XII клас, които са решили да продължат образованието си в университет, но все още се колебаят каква специалност да запишат. Изборът на университет и университетска специалност е сложно решение. Необходимо е да се съобразят много фактори– интереси, ценности и желания, кариерните перспективи впоследствие, очакванията на родителите и т.н.

Тестът съдържа 8 въпросника за субективна + обективна информация. Целта на теста е да измери  или оцени факторите, които определят избора на специалност за образование и последваща кариерна реализация.

Каква е целта на теста и с какво може да бъде полезна в ориентирането на образователен и кариерен път за бъдещите кандидат-студенти?

 • Да направят най-подходящия избор според личността си;
 • Да развият увереност при вземането на решение;
 • Да повишат своята ефективност;
 • Да избегнат вземането на преждевременни и прибързани решения за своя образователен път;
 • Да изяснят собствените си кариерни цели;
 • Да обмислят алтернативи и да съпоставят позитивни и негативни страни;
 • Да изградят реалистични очаквания;

Какво съдържа един тест? Въпроси от следните области:

 1. Успех в училище
 2. Моите нагласи към бъдещето
 3. Моят стил на вземане на решения
 4. Моите очаквания, свързани с бъдещата работа
 5. Моите професионални предпочитания
 6. Моите интереси през свободното време
 7. Моите силни страни в ученето и в живота
 8. Моят подход и нагласи към ученето
 9. Увереност по 22 университетски специалности
 10. Накрая – посочват 3 професии, от които се интересуват и определят престижа, доходите, възможност за удовлетвореност

Отговарянето на всички въпроси отнема около 1 час. Може да Ви се струва дълго, но искаме да Ви уверим, че всичко, което питаме, е внимателно премислено и това е най-малкото време, което да отделите, за да ни позволите да Ви бъдем полезни.

 • Тестът се попълват онлайн (чрез платформата Examinea).
 • Резултатите се получават под формата на графично-интерпретативен доклад, и се изпращат до 1 работен ден след приключването на теста.

За допълнителна информация и предоставяне на примерен доклад от тест можете да се свържете с нас чрез контактната форма или да се свържете с нас тел. (02) 987 9958 / e-mail: info@skylines-bg.com