Ако сте студент, на който му предстои кандидатстване, непременно се запознайте с някои от особеностите на образователната система в Италия, за които споменаваме тук:

Важни факти за образованието в Италия

  • Процентът на грамотното население на Италия (на възраст 15+) е 99,2 % (според последните данни от 2018 г.)
  • Броят на международните студенти в Италия надхвърля 30 000
  • Италия е една от първите 4 страни, които конкретизират принципите на Болонския процес – съвместна декларация за хармонизиране структурата на европейската система за висше образование. Тази декларация предполага: въвеждане на лесно разбираеми и сравними образователни степени (бакалавър, магистър и доктор); въвеждане на системата на учебните кредити (ECTS) като мерни единици на студентската заетост; въвеждане на европейски измерения за качество; отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в европейската зона

Видове институции за висше образование в Италия

  • Университети в Италия

Университетите в Италия предлагат разнообразие от програми на ниво бакалавър, магистър и доктор. Тези университети биват както частни, така и държавни, а приемът в тях задължително включва кандидатстудентски процес. Студентите могат да изберат университет в Италия, който предлага специализирано образование или мултидисциплинарно учебно заведение, което подготвя студентите в широк спектър от области.

  • AFAM институции

В тези учебни заведения в Италия се обучават студенти, интересуващи се от музикално, теaтрално, танцово и изобразително изкуство, както и тези, които мечтаят за кариера в областта на модата, дизайна, визуалните комуникации и киното.

  • Висши технически институти

Тези италиански институции предлагат специализирано краткосрочно обучение на студенти и професионалисти, които желаят да задълбочат своите знания и умения в дадена сфера.

Степени на обучение в Италия

  • Първи цикъл – бакалавър. Студентите завършват този цикъл в рамките на 3 години.
  • Втори цикъл – магистър. Обучението е с продължение 2 години.
  • Трети цикъл – след завършването му студентите придобиват следдипломна, докторска или научноизследователска степен. Продължителността зависи от избраната програма.

Ако желаете да научите повече за образователната система в Италия, не пропускайте да се регистрирате за предстоящото онлайн изложение Virtual Study in Italy Fair!