Още въпроси и отговори за образованието в Италия

Вече сте взели решението, че ще продължите образованието си в Италия, но имате много въпроси, чиито отговор е решаващ за вас. Консултантите на агенция Скай Лайнс, са готови да ви съдействат и отговорят!

Какво трябва да е нивото на владеене на английски/италиански език, за да започна образованието си в Италия?

Добре е кандидатите за висше образование в Италия да владеят английски или италиански език на ниво B2. Някои италиански учебни заведения приемат кандидати и с ниво B1. Разбира се, добре е предварително да уточните това с вашия консултант или с представител на учебното заведение в чужбина. Те ще ви насочат към съответния изпит, който е необходимо да положите за определяне на нивото, както и ще ви запознаят с възможностите за полагане на езиков тест в самия университет, ако такъв се провежда.

Мога ли да кандидатствам за стипендия в Италия?

Като граждани на европейският съюз, българските студенти могат да се възползват от редица начини за намаляване на таксата за обучение. Стандартно, почти всеки университет в Италия провежда конкурси за стипендии, като изискванията за кандидатстване са различни за всяко учебно заведение, а често и програма. На държавно ниво, Италия гарантира равни права за обучение на всеки студент, идващ от страна членка на ЕС. Това дава право на кандидатите да се възползват от държавно финансиране, което често покрива 100% от таксата за обучение в някои университети, както и някои разходи за настаняване и живот.

Как мога да се свържа с други студенти в Италия?

Едно от нещата, които агенция Скай Лайнс прави, за да подпомогне по-лесното адаптиране на българските студенти в чужбина, е да осъществи първият контакт между онези, избрали да продължат обучението си в едно и също учебно заведение зад граница. Често те се комбинират и търсят заедно настаняване в Италия, което прави процеса на адаптация една идея по-лесен. В социалните мрежи съществуват и редица групи, създадени в помощ на студентите в Италия. В тях можете да се запознаете както с български студенти в Италия, така и с такива идващи от всички краища на света. Можете да задавате въпросите, които ви вълнуват, както и да търсите настаняване или съквартирант/и за съвместно съжителство.

В няколко статии трудно бихме могли да отговорим на всички въпроси, но можем да ви посъветваме да се регистрирате за предстоящото онлайн изложение за обучение в Италия – Virtual Study in Italy 2020.