43 стипендии за обучение в Италия отпуска Ca’Foscari University of Venice!

Един от най-предпочитаните държавни университети в Италия отвори кандидатстването за стипендии за студенти с високи академични постижения. 

стипендии-италия

За академичната 2022/23 година, размерът на отпусканите стипендии за успех е увеличен и възлиза на:

За новозаписани магистри

 • 2 стипендии в размер на 8500 евро на година (1 за двугодишна магистърска програма на английски език и 1 – за обучение на италиански);
 • 28 стипендии в размер на 7000 евро на година (за програми на английски или италиански език);

За новозаписани бакалаври

 • 10 стипендии в размер на 6500 евро на година за програми на английски или италиански език (за целия период на обучение от 3 години);

За новозаписани бакалаври, завършили Foundation Year в Ca’Foscari

 • 3 стипендии в размер на 6500 евро на година (за целия период на обучението);

ВАЖНО: Участието в класацията за тези стипендии е възможно единствено за кандидати, които вече са кандидатствали за прием в бакалавърска/магистърска програма в Ca ’Foscari University.

Срокове за кандидатстване за стипендия, в зависимост от периода на кандидатстване за прием през 2022:

 • За студенти, завършили своето кандидатстване за бакалавърска/магистърска програма в периода до 29-ти март 2022 – срокът за кандидатстване за стипендия е 27 май;
 • За студенти, завършили своето кандидатстване за бакалавърска/магистърска програма в периода до 3-ти май 2022– срокът за кандидатстване за стипендия е 3 юни;

Условия за кандидатстване за стипендии в Ca’Foscari University of Venice, Италия

 • Cumulative Grade Point Average (CGPA) equivalent to or higher than 8.5/10 / за кандидати с българска диплома се изисква общият успех от предходното образование да е минимум 5.10/6.00 в момента на кандидатстване за стипендия
 • Мотивационно видео (според изискванията, публикувани от университета)
 • Препоръки от преподаватели
 • Езиков сертификат

Максималните такси за обучение* в Ca’Foscari University of Venice са както следва:

 • Бакалавърски програми – 1894 евро;
 • Магистърски програми – 2117 евро;

*Различни са таксите за обучение в следните програми:

 • Bachelor’s Degree in Digital Management – 7665 евро;
 • Bachelor’s Degree in Hospitality Innovation and e-tourism – 6113 евро;
 • Master’s Degree in Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration – 4000 евро;

Пълен списък с програмите на английски език, както и повече информация за учебното заведение ще откриете тук.

***

За повече информация относно кандидатстването за стипендия, можете да се свържете с нас на info@skylines-bg.com