5 причини ЗА образование в Италия vol.1

Какво си мислим, когато се спомене Италия? В съзнанието ни изникват живописни и прекрасни гледки, вкусна, апетитна и ароматна храна, изящно изкуство, ренесанс, живопис, склуптури… С други думи всичко, което се съдържа в понятието la dolce vita. Когато стане въпрос за образование в Италия има още няколко неща, които тази прекрасна страна може да предложи. Това са: международно признати топ университети, удобна и ефикасна транспортна система, приятелски настроени местни жители, мултикултурна среда  и много интензивен и богат социален и нощен живот.

Освен изброените по-горе, има поне още 5 причини, поради които намираме образованието в Италия за особена добра идея. Ето и кои са те:

1. Програми на английски език

Не знаеш италиански, това не е проблем. Все повече университети в Италия въвеждат нови и доста търсени специалности на английски. Разбира се има и обширен избор от програми на италиански език. Държавните и частни университети в Италия предлагат първокласно образование на своите студенти, а разнообразието от бакалавърски и магистърски програми на английски език обхваща изключително много дисциплини, сред които икономика, финанси и мениджмънт, архитектура и инженерни науки, комуникации и медии, бизнес администрация, международни отношение, медицина, дизайн, мода и изкуства. Списъка е доста, доста дълъг. Гарантираме, че в него има по нещо за всеки студент, желаещ да продължи своето обучение на английски. За разлика от университетите в други държави, тези в Италия са изключително гъвкави по отношение на езиковите си изисквания към кандидатите. Голяма част от тях предоставят възможност за езиково обучение на италиански или английски. Те предоставят и възможност за продължаване на образованието на италиански език през втора или трета година на обучение. Това е голямо преимущество, защото постепенно се навлиза към италианския език и младежите избрали университет в Италия преминават чрез плавен преход към обучението си на италиански.

2. Достъпни такси за обучение

Държавните университети предлагат много приемливи годишни такси за обучение, които се изчисляват въз основа на семейните доходи. Все повече са и частните италиански университети и академии, които прилагат метода за намаляване на таксата на база семеен доход. Често тези отстъпки могат да се комбинират с такива от кампании за ранно записване или със стипендии, които достигат до 100% от размера на таксата за обучение. Италия се слави като изключително социална страна. Всяка година хиляди студенти от Европа се възползват от схващането, че „всеки студент, независимо от финансовия си статус, има равни права да се обучава в университет“ и се възползват от стипендии, които покриват изцяло таксите им за обучение, разходите за настаняване и живот. Заради стандарта в нашата страна, голяма част от българските студенти заплащат именно най-ниските такси за обучение в частните и държавни университети в Италия. Ангажимент на агенция „Скай Лайнс“ е да информира преждевременно кандидатите и за допълнителни отстъпки, от които могат да се възползват.