Като консултантска фирма за образование в чужбина, често ни питат какво образование да се избере за конкретна професия в бъдеще. Така достигнаха до нас и въпросите по долу:

  • Как да стана продуцент?
  • Кои са продуцентите и какво правят?
  • Какви умения трябва да притежава един продуцент?
  • Какво да уча, за да стана продуцент?

Консултанска фирма за образование

Как да стана продуцент?

Някои от уменията, описани по-горе, се придобиват с опит и усъвършенстване във времето. Но познанията за филмовата индустрия и пазарните тенденции могат да бъдат усвоени чрез академичен курс на обучение. Има различни академии, които предлагат разнообразни програми, създадени с цел обучение на професионалисти в създаването на аудиовизуални проекти.

Кои са продуцентите и какво правят?

Създаването на филм или телевизионен сериал включва различни фази и множество ресурси. Целият процес се нуждае от сериозна координация, която се организира от продуцента – професионалист, който умело управлява екип от хора, както и финансовите, творческите и логистичните аспекти на проекта. Основната роля на тези специалисти е крайният резултат да отговаря на първоначалните очакванията и план.

Какво правят продуцентите?

Ролята на продуцентът в киното и телевизията включва редица отговорности. На първо място са началните стъпки в развитието на проекта. Тук се оформят идеите, избират се сценаристи и творчески екип и се определя цялостната посока. В същото време се осигурява финансиране, придобиват се права и се получават необходимите разрешения за изпълнение.

Основна задача на продуцента е и финансовото планиране и управление, което включва оценка и надзор на разходите, подписване на договори и т.н. Организацията на продукцията изисква управление на персонала, координация на заснемането и планиране на местоположението. Разбира се, основната комуникация с възложителите и финансовите благодетели се осъществява именно чрез продуцента.

Какви умения трябва да притежава продуцентът?

Техническите, управленските и творческите умения са незаменими в набора на продуцента. Големият опит гарантира успеха на филмовия или телевизионния проект.

  • Познания за филми и телевизия: разбиране на индустрията, тенденциите, пазарите и динамиката в сферата.
  • Финансови и бизнес умения: знания във връзка с набирането на средства, управлението на бюджета, преговорите по договори.
  • Организационни умения: способност за управление на ресурсите, планиране на снимки и логистиката.

Меки умения: управление на екипа означава не само да можеш да вземаш важни решения, а да организираш и мотивираш. Също толкова важна е способността да се комуникира и да се посредничи убедително с хората, финансиращите и други заинтересовани страни.

Какво трябва да уча, за да стана продуцент?

Nuova Academia di Belle Arti (NABA) е частна академия за мода, дизайн и визуални комуникации в Италия, която предлага на желаещите да работят като продуценти бакалавърска програма Film and Animation, както и едногодишна магистърска програма Screenwriting for Series.

За хората без опит NABA предлага подготвителни седмични летни курсове в Милано и Рим, а може би най-подходящата програма е Film documentary.

The Аmerican University of Rome е университет в Рим, който пък предлага 3-годишната бакалавърска програма Film and Digital Media.

Е, ако сте се насочили към професионална кариера във филмовата или телевизионната индустрия и по-конкретно към ролята на продуцент, то не се двоумете да се свържете със Скай Лайнс, за да проучите възможностите за първи стъпки.