Ако все още се колебаете дали да продължите образованието си с магистърска степен в сферата на дизайна, то тази статия е за Вас! В нея ще Ви представим една от най-желаните специалности на ниво магистър в Politecnico di Milano – Integrated Product Design.

Защо Integrated Product Design в Politecnico di Milano?

MSc in Integrated Product Design подхожда към дисциплината Продуктов дизайн по по-цялостен и систематичен начин, със силно мултикултурно влияние. Благодарение на високите обороти на социалния и технически прогрес, продуктите прогресивно еволюират в сложни системи с измерими и неизмерими свойства и характеристики. Това налага рамките на продуктовия дизайн да се “разширят”. Така те обхващат богатството на дисциплината в съвременния свят – връзката между дизайн и технологии, нуждата от нови функционалности, стратегическото планиране. Дори действия, свързани със спецификата на пазара, за който се разработва съответния продукт. Все повече, фокусът пада не само въхру идеята и изпълнението на дизайна, но и върху всички социални и екологични акспекти, които се засягат чрез него. Именно затова днес е нужно ясно разбиране на всички процеси, които участват в дефинирането на качествата на продуктите.

дизайн в Италия

Записвайки се да учите магистратура по интегриран продуктов дизайн в Politecnico di Milano, ще получите знания от професионалисти, които са експерти с дългогодишен опит в съответната област. Освен това, ще имате възможност да се учите и да работите за някои от най-уважаваните и престижни компании, партньори на университета. Ще развивате актуални проекти и ще прилагате знанията, придобити по време на обучението.

Какви знания ще получите?

  • Солидно акадeмична подготовка в областта на дизайнерските дисциплини, ориентирани към стратегическа визия на иновационните процеси
  • Дълбоки познания в социокултурната динамика на потреблението и пазара и определяне на идентичността на компанията. Това е предпоставка за проектиране на цялата система продукт – услуга и към определяне на производството, комуникацията, дистрибуцията
  • Ще идентифицирате тенденциите в потребителското поведение и ще откривате връзките, които се установяват между тях и продуктите.
  • Ще проучите всички приложения, отнасящи се до материалите и технологиите, които можете да използвате, за да подобрите качеството на изработения от Вас дизайн

Какви дисциплини ще изучавате?

Година 1: Strategic and Service Design; Design Narratives; Product Development Studio; Materials and Manufacturing for Design; Innovation Cultures and Theories, Concept Design Studio; Elective courses

Година 2: Life Design; Elective courses; Workshop; Internship; Final Synthesis Design Studio; Final examination

Възможности за кариера

Кариерните възможности след завършване на Integrated Product Design в Politecnico di Milano могат да ви отведат в много различни сфери и индустрии. Можете да работите в дизайнерска къща или компания, която изпълнява проекти на различни компании. Може да се занимавате със специфиччни проучвания и продуктово развитие. Ще имате неоходимата квалификация и качества да работите за конкретна компания в сферата на услугите, търговията или друг вид бизнес. Ще може да се занимавате с анализ на дизайнерски тенденции и технологии.